Europaparlamentarikern Olle Schmidt på besök

Fredagen den 22 februari besökte Europaparlamentarikern Olle Schmidt Ystad Hamn. Hamnen är av EU utpekad som Comprehensive Port och samtalet handlade såväl om EU-frågor som om miljö och internationell transportlogistik.

Olle Schmidt har varit Europaparlamentariker mellan åren 1999-2005 och sedan från år 2006. han är ordinarie ledamot och liberalernas vice koordinator i utskottet för ekonomi- och valutafrågor samt suppleant i utskotten för budgetkontroll och i utskottet för inre marknad coh konsumentskydd. Han är ledamot i folkpartiets styrelse och dess internationella utskott. Den 22 februari 2013 besökte han tillsammans med Folkpartiets lokale representant i Ystad Hans Hulthén Ystad Hamn Logistik AB för att informera sig om den positiva utveckling hamnen haft de senaste åren samt diskutera såväl internationella transportfrågor som svaveldirektivet.

På bilden ses Hans Hulthén, hamnens VD Björn Boström och Olle Schmidt.

På bilden ses Hans Hulthén, hamnens VD Björn Boström och Olle Schmidt.

Publicerad 2013-02-22, Uppdaterad 2014-03-06