Folketingspolitiker med intresse för Ystad Hamn

Ystad Hamn är en viktig del av dansk inrikestrafik genom den dagliga snabbåtsförbindelsen till Rønne. Hela 96% av alla färjepassagerare till och från Bornholm passerar Ystad varje år och hamnens VD Björn Boström besökte Folketinget i Köpenhamn för att prata med danska transportpolitiker bl.a. om den kommande upphandlingen.

Färjetrafiken till Bornholm drivs på enreprenad och det är danska staten som handlar upp den, ungefär på samma sätt som svenska staten handlar upp färjetrafiken till Gotland. Ystad Hamn har en mycket viktig roll i den danska inrikestrafiken då nästan all trafik med passagerare, personbilar och bussar tar den vägen. På linjen från danska Køge transporteras dock den största mängden gods, men så mycket som en fjärdedel av godset passerar ändå Ystad. För att diskutera trafiken till och från Bornholm inför nästa upphandling besökte hamnens VD Björn Boström Folketinget i Köpenhamn i mitten av april. Han träffade transportpolitiska talesmän och hade en mycket god dialog omkring framtiden med bl.a. transportpolitiske ordföranden Rasmus Prehn (s), vice ordföranden i Transportutskottet Flemming Damgaard Larsen (v) samt Peter Juel Jensen (v) från Bornholm. Glädjande nog kan man konstatera att Ystad Hamn upplevs positivt och att det är en välfungerande del av trafiken.

 

rasmus prehn

Hamnens VD Björn Boström med den socialdemokratiske transportpolitiske ordföranden Rasmus Prehn till höger.

flemming damgaard larsen

Flemming Damgaard Larsen (v) och hamnens VD Björn Boström.

Peter Juel Jensen

Björn Boström med Peter Juel Jensen (v) från Bornholm.
 
Publicerad 2013-04-14, Uppdaterad 2014-03-06