Hamnen besöker infrastrukturministern

Tisdagen den 15 mars tog infrastrukturminister Anna Johansson (S) emot Ystad Hamn på Näringsdepartementet i Stockholm. På agendan stod bl.a. effektiva transportvägar i sydöstra Skåne samt infrastrukturen till och från hamnen.

Representanter från Ystad Hamn och Ystads kommun hade rest till Stockholm på tisdagen för att mötas med infrastrukturminister Anna Johansson (S). Målet med mötet var bland annat att diskutera infrastrukturen i sydöstra Skåne samt möjligheterna att öka framkomligheten till Ystad hamn.

”Vi har under lång tid arbetat för att uppmärksamma politiker i Sverige på att östra Skåne är en viktig region, och som med sitt strategiska läge är en naturlig länk till Polen och kontinenten samt Bornholm. Genom bättre infrastruktur gynnas regionen och vi skapar förutom fler arbetstillfällen även en ökad konkurrenskraft för östra Skåne. Detta försökte vi förmedla till infrastrukturministern vid dagens möte.” sa Björn Boström, VD Ystad Hamn Logistik AB.

Med vid träffen fanns förutom Björn Boström även Kaj Jönsson (S), Kommunfullmäktiges ordförande Ystads kommun och styrelseordförande i hamnbolaget. Både hamnen och kommunen var nöjda med dagens möte, och hoppas att det leder till ökad förståelse för regionens utmaningar och möjligheter.

”Dagens möte med ministern var positivt och vi skapade en god dialog som vi hoppas ska kunna bära frukt längre fram. Jag vill rikta ett stort tack till infrastrukturministern som tog sig tiden att möta oss idag, och ser fram emot vår fortsatta kontakt.” sa Björn Boström. 

Ystad Hamns VD Björn Boström med infrastrukturminister Anna Johansson och hamnens styrelseordförande Kaj Jönsson

Publicerad 2016-03-15