Hamnen informerar EU

Hamnens verkställande direktör Björn Boström besökte Europaparlamentet i Bryssel den 17-18 september för att informera om hamnens verksamhet.

Ystad Hamn är en av EU prioriterad hamn, s.k. ”comprehensive port” och därmed en viktig aktör inom det internationella gods- och passagerarflödet. Flera EU-parlamentariker tog intresserat emot besöket och imponerades över hamnens betydelse för det internationella transportflödet, såväl för gods som för passagerare. Främst handlade samtalen om trafiken till sjöss, men även landinfrastrukturen diskuterades, t.ex. vikten av att tillfartsvägarna till hamnen är tillfredsställande och anpassade efter marknadens behov. Speciellt i Ystad är utvecklingen starkt eftersatt när det gäller väg E65 som leds genom Ystad på en bitvis smal gata, via en chikan med hastighetsbegränsning till 30 km/t.

 

EU 1

Här ses hamnens VD Björn Boström med Anne E. Jensen från Danmark.

EU 2

Hamnens VD Björn Boström möter Bent Bendtsen från Danmark.

 

EU 3

Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker bördig från Ystad, tillsammans med VD Björn Boström.

 

EU 4

Werner Kuhn, tysk delegat som ställer sig bakom hamnens VD Björn Boström.

Publicerad 2013-10-25, Uppdaterad 2014-03-06