Infrastrukturministern på besök

Tisdagen den 15 oktober 2019 besökte infrastrukturminister Tomas Eneroth Ystad Hamn för att se hur hamnens utbyggnad fortskrider samt för att inledningstala på Ystad Hamns internationella transportkonferens.

Ystad Hamn, en av Sveriges största hamnar, bygger ut sin verksamhet med bl.a. två nya färjelägen för fartyg upp till 240 meters längd. Förutom nya färjelägen med effektiv lösning för lastning och lossning färdigställs även nya områden för hantering av det ökande antalet fordon, såväl last- som personbilar, i trafiken till Polen och den danska ön Bornholm.

-”Jag är verkligen glad över att infrastrukturministern ville komma till Ystad, informera sig om hamnens utveckling och dessutom inledningstala på vår internationella transportkonferens” säger Ystad Hamns VD Björn Boström i ett uttalande. ”Det betyder mycket för såväl hamnen som för Ystad att regeringen dessutom två gånger lämnat sitt stöd för ansökan om EU-bidrag, vilka båda gånger utfallit positivt”.

Hamnarna är viktiga för såväl industrin som för oss konsumenter. Runt 90% av allt vi behöver exportera och importera passerar de svenska hamnarna och Ystad är verkligen inget undantag!

-”Ystad Hamn är Sveriges tredje största hamn för färjepassagerare, femte största när det gäller lastfordon och den elfte största när det gäller det totala antalet godston”, fortsätter Björn Boström, som nu ser ytterligare utvecklingsmöjligheter med två helt nya och större färjelägen som ska vara klara i november nästa år. ”Det är ingen tvekan om att marknaden behöver fler möjligheter och Ystad står nu redo att möta framtiden.”

Under eftermiddagen genomförde Ystad Hamn en internationell transportkonferens där temat var hållbara och effektiva transporter och Ystad Hamn som brännpunkt mellan europeiska transportkorridorer. Infrastrukturministern inledningstalade om bl.a. hamnarnas, inte minst Ystads, viktiga samhällsfunktion. Ett 80-tal deltagare, rederier, speditörer, transportköpare och myndighetspersoner från bl.a. Tyskland, Polen, Danmark och Sverige diskuterade t.ex. systemet med EU:s transportkorridorer och hur man ser på transportarbetet ur ett hållbarhetsperspektiv. Ystad Hamns VD Björn Boström igen: -”Det var mycket givande att så många kom till vår konferens och delade med sig av sina erfarenheter och framtidstankar, och naturligtvis för det stora stöd man visar Ystad Hamn och den framtidssatsning som nu genomförs.”

Tomas Eneroth i hamnen

Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Ystad Hamns VD Björn Boström och styrelseordförande Ingemar Andersson blickar ut över de nya färjelägena som nu byggs.

Publicerad 2019-10-20