Ystads_hamn_.jpg

Hamnen fortsatt öppen!

Ystad Hamn följer den pågående utvecklingen mycket noggrant och står i ständig kontakt med myndigheter. Vi vidtar de åtgärder som ansvariga myndigheter bedömer är nödvändiga.

Godstrafiken i Ystad Hamn fungerar ungefär som vanligt. Vissa fartyg har mer gods än tidigare. Vi gör allt vad vi kan för att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners säkerställa ett fortsatt godsflöde in och ut ur landet.

På passagerarsidan har vi en kraftig nedgång på grund av de restriktioner som införts i Polen och i Danmark. Det danska transportministeriet har gett Bornholmslinjen tillstånd att dra ner på trafiken mellan Ystad och Rönne med hänsyn till regeringens restriktioner. Passagerartrafiken till Polen påverkas också av inställda avgångar.

 

Trafikinformation

Kontakta respektive rederi för aktuell trafikinformation.

https://www.bornholmslinjen.se

http://www.unityline.se

https://polferries.se

 

Aktuell information om den pågående hamnutbyggnaden

Arbetet med byggandet av två nya färjelägen, som beräknas vara klart runt årsskiftet 2020/2021 fortlöper just nu enligt plan. Vi har drabbats av förseningar i leveranser från Kina, vilket bl.a.  rör bilramper i stål till de båda nya lägena.

Generalentreprenören för hamnutbyggnaden är ett danskt företag. De påverkas just nu inte av de restriktioner som den danska regeringen har infört. Anläggningsarbetare från Danmark är fria att resa fram och tillbaka mellan hemmet och arbetsplatsen. Naturligtvis vidtas alla nödvändiga och rekommenderade försiktighetsåtgärder i samband med byggnationen.

Publicerad 2020-03-27