Miljöpartiet på besök i hamnen

Tisdagen den 26 juni 2018 kom representanter för Miljöpartiets lokalavdelning i Ystad på besök i hamnen.

Ystad Hamn är en av Sveriges största hamnar, bl.a. den tredje största färjepassagerarhamnen. Hamnen står inför en fortsatt positiv utveckling men även behov av investeringar framöver, inte minst i samband med utvecklingen av Hamnstaden - en helt ny stadsdel i Ystad.

Tillsammans med lokalpolitikerna följde Miljöpartiets kandidat till Riksdagen för södra kretsen Emma Berginger, för närvarande kommunalråd i Lund och mycket intresserad av transportpolitik. Hamnens VD Björn Boström informerade besökarna om hamnens verksamhet och betydelse för såväl Ystad som för landet och inte minst det internationella gods- och passagerarflödet. En fråga som bl.a. diskuterades handlade om infrastrukturen till och från hamnen och de behov Ystad har för en framtida förbättring.

Från vänster: Marina Nilsson, Malin Nilsson, hamnens VD Björn Boström, Emma Berginger, Henrik von Görtz

Publicerad 2018-06-26