Miljöpris till Ystad Hamn!

Föreningen Sjöfartsforum tilldelade på Världssjöfartens dag i Göteborg den 27 september 2012 års Miljödiplom till Ystad Hamn Logistik AB för sin investering i landströmsanläggningen.

Ystad Hamn prisades under torsdagen för sin nyligen invigda landströmsanläggning. Det var vid Världsjöfartens Dag i Göteborg som Ystads hamnbolag förärades Sjöfartsforums miljödiplom för, som det heter i juryns motivering, att den stora investeringen ”(i) landström medför reducering av buller och avgaser från fartygen, vilket innebär att Ystad Hamn tar ytterligare ett steg mot att bli landets grönaste hamn.”

Miljödiplom 2012– Det är naturligtvis mycket glädjande att hamnens miljöarbete verkligen ger eko i omvärlden. Det är bland annat tack vare ystadbornas strävan att på ett miljövänligt sätt säkra att hamnen kan fortsätta att växa som vi kunnat genomföra denna satsning, sade Björn Boström, vd för Ystad Hamn Logistik AB i sitt tacktal.

Utdelningen av diplomet kom bara dagen efter att han tillsammans med bland annat miljöminister Lena Ek på plats i Ystad invigt Ystads landströmsanläggning, som är världens för närvarande största och som gör det möjligt för färjorna att ligga i hamn utan att behöva använda sina dieselgeneratorer.

– Den miljösatsning som hamnen nu gör kommer att innebära en möjlighet att växa ytterligare och stärka hamnens roll som en av de viktigaste för svensk transportindustri och passagerartrafik, poängterade en stolt Björn Boström.

 

Sjöfartsforums miljödiplom instiftades 1996 för att att uppmuntra förtjänstfulla insatser som minskar sjöfartens miljöbelastning.

Juryns motivering löd i sin helhet:

"För att ha investerat i en flexibel landströmsanläggning för både 50 och 60 Hertz, minimerande rederiernas investeringsbehov ombord och samtidigt maximerande miljövinsterna i närmiljön. Ystads HVSC kan förse fyra fartyg samtidigt med el, motsvarande behovet av 500 villor en vinterdag eller produktionen från två normalstora svenska vindkraftverk. Fullt utnyttjad har anläggningen kapacitet att ersätta en daglig dieselförbrukning motsvarande nästan en kubikmeter i timmen. Övergången till landström medför reducering av buller och avgaser från fartygen, vilket innebär att Ystad Hamn tar ytterligare ett steg mot att bli landets grönaste hamn.”

 

Publicerad 2012-09-28, Uppdaterad 2014-03-06