Moderaternas miljö- och klimatpolitiske talesperson Johan Hultberg besökte Ystad Hamn

Johan Hultberg, Miljö- och Jordbruksutskottet, utsågs nyligen till Moderaternas miljö- och klimatpolitiske talesperson. Nu reser han runt i landet från söder till norr för att tala om miljö, klimat och förnybara energikällor. Den 5 maj kom turen till Ystad Hamn.

Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström och styrelseordförande Henrik Plantin tog emot Johan Hultberg som visade stort intresse för hamnens miljöarbete. –”Jag ville höra mer om Ystad Hamns miljöprofil, bland annat arbetet med landströmsel för att minska koldioxidutsläppen från fartyg vid kaj. Haven separerar oss inte, de binder oss samman. Handel och transporter av varor, gods och människor får världsekonomins hjul att snurra” kommenterade Johan i samband med besöket.

Johan Hultberg informerades om hamnens verksamhet och var imponerad över miljöarbetet likväl som den starka utveckling hamnen haft under senare år. Att infrastrukturfrågan är viktig gick inte Johan Hultberg förbi och den är dessutom viktig för miljöarbetet. En kort och enkel väg till och från hamnen underlättar för den viktiga transportinfrastrukturen och är även bra för miljön.

Ystad Hamns vd Björn Boström, styrelseordförande Henrik Plantin med Moderaternas miljötalesman Johan Hultberg

Ystad Hamns vd Björn Boström, styrelseordförande Henrik Plantin tillsammans med Johan Hultberg.

Publicerad 2014-05-05