Nya rekord första halvåret 2017

Under första halvåret 2017 uppnådde Ystad Hamn ännu en gång nya rekordnivåer, med en markant ökning av såväl godstrafik som lastfordon, personbilar och passagerare. Den stora ökningen i passagerarantal härleds till både Polen- och Bornholmstrafiken, medan ökningen av gods främst rör den polska trafiken.

När statistiken för årets första halvår sammanställts kan Ystad Hamn åter blicka tillbaka på en rekordperiod. Såväl 2015 som 2016 slog hamnen nya rekord, och trenden fortsätter även under 2017. Det är både gods, lastfordon, passagerare och personbilar som fortsätter att öka, och Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström kan nöjt konstatera att verksamheten i hamnen går bra.

”Det är riktigt glädjande att våra och våra kunders ansträngningar tillsammans med en kraftig tillväxt på marknaden fortsätter att ge utdelning. Vi befäster vår position som en av Sveriges största hamnar,” säger Björn Boström.

Ystad Hamn är den största hamnen i Sverige med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm, den tredje största färjepassagerarhamnen, den femte största avseende det totala antalet fartygsbesök och den elfte största när det gäller det totala godsflödet genom hamnen.

Fortsätter volymökningarna på samma sätt under resten av 2017 kommer hamnverksamheten åter att slå nya årsrekord. Hamnen förbereder sig för att ta emot ytterligare ett fartyg i den polska trafiken i höst då Polferries senaste tillskott m/s Cracovia kommer att sättas i trafik, och rederiet därmed seglar med tre fartyg.

”Tillväxten på marknaden kommer att fortsätta under överskådlig framtid, varför Ystad Hamn och rederierna tillsammans planerar för att kunna hantera denna positiva utveckling,” avslutar Björn Boström.

Statistik volymer första halvåret 2017

 

 Antal

Avvikelse 

 

Totalt

 

 

 

Gods (ton)

1.718.690

3,0%

Rekord

Järnvägsvagnar

3.874

-18,1%

 

Lastbilar/trailers

120.838

9,0%

Rekord

Bussar

1.370

-1,7%

 

Personbilar

242.282

7,8%

Rekord

Passagerare

924.133

7,1%

Rekord

Anlöp

1.687

-1,8%

 

Publicerad 2017-08-03