Nya rekord i Ystad Hamn!

Under 2015 fortsatte trafiken i Ystad Hamn att öka och därmed befäste Ystad Hamn återigen positionen som Sveriges tredje största färjepassagerarhamn. Den största procentuella ökningen skedde inom busstrafiken som ökade med 30,7 %.

”Statistiken från 2015 visar att trafiken i Ystad Hamn fortsätter att peka stadigt uppåt, undantaget är antalet järnvägsvagnar som minskar något. Det konventionella godset samt gods på lastbil och trailer ökat desto mer och därmed blir den totala slutsiffran högre än förra året”, säger Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB.

Under året nådde trafiken till och från Bornholm nya rekordnivåer för både antalet lastfordon och personbilar såväl som antalet passagerare, en positiv utveckling för såväl Bornholm som sydöstra Skåne.

Det totala passagerartalet ökade med 1,5 % vilket innebär att 1 987 982 passagerare valde att resa via Ystad Hamn. Om denna trend fortsätter kommer det årliga passagerarantalet för Ystad Hamn för 2016 att överskrida två miljoner passagerare. 

Trafiken med personbilar steg med 4 % under 2015. Totalt passerade 511 543 personbilar via Ystad Hamn till och från Bornholm samt Świnoujście i Polen. Trafiken till och från Świnoujście ökade i mängden gods samt antalet lastfordon och personbilar. Den polska passagerartrafiken minskade något, dock enbart med 0,5 % jämfört med 2014.

”Ser vi på totalsiffrorna för 2015 har hamnen satt nytt rekord i antal passagerare och personbilar. 2015 var också det näst bästa året i avseende gods och lastfordon. Utvecklingen är mycket positiv och än en gång befäster hamnen sin position som en av Sveriges största hamnar, den tredje största avseende färjepassagerare”, säger Ystad Hamns VD Björn Boström.

 

Trafik i Ystad Hamn 2015

Antal

Avvikelse från 2014

Gods (ton)

3.095.016

1,1%

Järnvägsvagnar

10.593

-7,0%

Lastbilar/trailers

201.932

2,5%

Bussar

2.865

30,7%

Personbilar

511.543

4,0%

Passagerare

1.987.982

1,5%

Publicerad 2016-01-23