Nytt rederi till Bornholm

Den 1 september övertog det danska rederiet Bornholmslinjen, en del av Molslinjen, färjetrafiken Ystad–Rønne. Med större fartyg, tätare avgångar och billigare biljetter kommer rederibytet sannolikt innebära en ytterligare trafikökning på linjen, vilken visat positiva siffror under flera år i rad.

Bornholmslinjen vann 2016 en dansk statlig upphandling av färjetrafiken till och från Bornholm för en tioårsperiod med start imorgon, den 1 september. Sträckan Ystad–Rønne kommer att trafikeras främst av katamaranen HSC Express 1, med kapacitet på över 1 000 passagerare och fler än 400 fordon. Bornholmslinjen ersätter den tidigare aktören BornholmerFærgen. Samtidigt utökas antalet avgångar från minst tre till minst fyra per dag.

”Vi välkomnar varmt Bornholmslinjen som rederikund till hamnen. Med minst fyra avgångar per dag i varje riktning och lägre biljettpriser är förhoppningen att både passagerare och fraktkunder med lätthet ska kunna hitta en passande avgång”, säger Ystad Hamns VD Björn Boström.

Den ökade frekvensen och kapaciteten innebär sannolikt en fortsatt ökning av trafiktalen på sträckan Ystad–Rønne. Passagerartrafiken på linjen slog återigen rekord under 2017 och inget pekar på att trenden skulle vända.

”Vi räknar med att den positiva trenden fortsätter och att även 2018 blir ett mycket bra år för färjelinjen Ystad–Rønne”, avslutar Björn Boström.

Express 1 till sjöss.jpg

Bornholmslinjens huvudfartyg, HSC Express 1, i full fart.

Publicerad 2018-09-01, Uppdaterad 2019-04-25