Ökad volym och nya rekord i Ystad Hamn

Ystad Hamn kan återigen se tillbaka på ett rekordår med ökade volymer. Tillväxten från 2015 fortsatte 2016 och hamnen kan konstatera fyra nya trafikrekord samtidigt som den magiska gränsen på två miljoner passagerare passerades.

Efter att 2016 års statistik summerats kan Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström se tillbaka på ännu ett rekordår. Godsvolym, lastfordon, personbilar och passagerare nådde nya rekordnoteringar vilket är mycket positivt för Ystad Hamns och Ystads kommuns utveckling.

”Det är otroligt glädjande att våra och våra kunders ansträngningar tillsammans med en kraftig tillväxt i marknaden fortsätter att ge utdelning. Vi stärker återigen vår position som en av Sveriges största hamnar”, säger Björn Boström.

Ystad Hamn är den största hamnen i Sverige med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm och den tredje största färjepassagerarhamnen. Under 2016 passerade hamnen den magiska gränsen på två miljoner passagerare efter en ökning i såväl trafiken till Polen som till Bornholm. Godsvolymen ökade med imponerande 11,4%, främst tack vare den polska trafiken. 

Tyvärr fortsatte antalet järnvägsvagnar att minska. Det är en trend hamnen försöker bryta genom dialog och diskussion med olika järnvägsföretag. Minskningen beror bland annat på dålig spårkapacitet för godståg i Sverige samt låga priser för lastbilstransporter.

Hos Ystad Hamn förväntas volymerna fortsätta i samma positiva riktning under 2017. Hamnen förbereder sig nu inför framtiden, med större fartyg och ytterligare volymökningar, bland annat genom att projektera två nya färjelägen.

”Tillväxten i marknaden kommer att fortsätta under överskådlig framtid och därför förbereder sig Ystad Hamn och rederierna tillsammans för att kunna hantera denna positiva utveckling” avslutar Björn Boström.

Statistik volymer helåret 2016

 

 Antal

Avvikelse 

 

Gods (ton)

3.453.465

11,4%

Rekord

Järnvägsvagnar

9.184

-13,3%

 

Lastfordon

227.495

12,6%

Rekord

Bussar

3.041

6,1%

 

Personbilar

542.620

6,1%

Rekord

Passagerare

2.086.877

5,0%

Rekord

Anlöp

3.473

0,3%

 

Publicerad 2017-01-18, Uppdaterad 2017-02-07