Polentrafiken växer med nytt fartyg

Idag, tisdag den 5 februari 2013, sätter Polferries in ytterligare ett fartyg i trafiken till Polen. Det finns nu sex dagliga förbindelser mellan Ystad och Świnoujście och Ystad Hamn stärker än en gång sin roll som den ledande hamnen för färjetrafik mellan Sverige och Polen.

Polferries, som under många år bedrivit färjetrafik mellan Ystad och Świnoujście, utökar nu sin trafik med ytterligare ett fartyg. Det är RoPax fartyget m/s Baltivia som tidigare trafikerat rederiets linje Nynäshamn-Gdansk som nu kommer att anlöpa Ystad Hamn kvällstid. Fartyget ankommer Ystad klockan 19.00 och avgår klockan 21.30. ”-Vi är naturligtvis mycket glada för Polferries satsning” säger hamnens VD Björn Boström. ”Det är tydligt att Ystad är den naturliga förbindelsen med Polen.”

Sedan början av 1970-talet har Ystad varit den ledande hamnen avseende färjetrafik till Polen. Under årens lopp har volymerna ökat, även under krisåren 2008/2009. Under 2012 hade hamnen följande marknadsandelar i den Polska trafiken av totalt fyra hamnar: passagerare 44%, personbilar 58%, bussar 43% och lastfordon 43%.

Satsningen med ytterligare ett fartyg kommer efter en tid då marknaden, trots krisår och lågkonjunktur, fortsatt att öka och det ofta är brist på ledig kapacitet på färjorna från Ystad. ”-Vi är övertygade om att denna satsning kommer helt rätt i tiden och vi önskar Polferries lycka till med den kommande utvecklingen” avslutar Björn Boström.

Baltivia

Publicerad 2013-02-06, Uppdaterad 2014-03-06