Politiker stödjer Ystad Hamn

Fredagen den 6 april 2018 besökte moderatpolitikerna Carl Johan Sonesson, Pontus Lindberg och Anders Hansson Ystad Hamn. På agendan stod en genomgång av hamnens positiva resultat och regionala och nationella betydelse, idag såväl som i framtiden.

Ystad Hamn har slagit trafikrekord flera år i rad och hamnen investerar i två nya färjelägen för såväl större fartyg som för växande volymer. De rederier som trafikerar Ystad Hamn är positivt inställda till att växa med hamnen, och planerar investeringar i nya och upprustade fartyg. Med andra ord: Ystad Hamn växer stadigt, och kommer enligt prognoserna att fortsätta tillväxten även framöver. Detta och mycket annat diskuterades under fredagens möte mellan Carl Johan Sonesson från Regionstyrelsen för Region Skåne, Pontus Lindberg, från Regionala utvecklingnämnden och riksdagsledamot Anders Hansson (samtliga M) samt Ystad Hamns VD Björn Boström.

”Hamnens positiva utveckling och de investeringar som nu görs befäster än en gång att Ystad Hamn är en knutpunkt för transport av såväl gods som passagerare till och från Skåne. Utvecklingen är mycket glädjande men den ställer också nya krav på infrastrukturen i regionen. Det är glädjande att politiker med en relation till Skåne och Ystad kommer hit för att se vår situation och därmed bättre kan förstå våra behov”, säger Björn Boström.

Med en utökad färjetrafik behövs bra infrastruktur, framför allt på Europaväg 65 mellan Malmö och Ystad. Detta är viktigt, inte endast för Ystad utan för hela Skåne och för att skapa jobb och tillväxt i landet. I dagsläget finns ett antal problem på sträckan och behovet av att göra leden mer trafiksäker och framkomlig är stort. Regionens stöd i denna fråga är viktig och värdesätts högt av Ystad Hamn.

 Från vänster Anders Hansson, Björn Boström, Pontus Lindberg, Carl Johan Sonesson.

Publicerad 2018-04-06