Regionrådet Christine Axelsson på besök i Ystad Hamn

Regionrådet Christine Axelsson besökte Ystad Hamn den 16 november för att bekanta sig med hamnens verksamhet och positiva utveckling, inte minst världens största högspänningsanläggning för landström.

 

Regionrådet Christine Axelsson från Region Skåne besökte tillsammans med sin politiska sekreterare Emma Bruce Ystad Hamn, Sveriges tredje största passagerarfärjehamn, för att informera sig om hamnens verksamhet och betydelse för såväl det regionala som internationella trafikflödet av passagerare och gods. Christine Axelsson är 2:e vice ordförande i Regionala Tillväxtnämnden och ledamot i Regionfullmäktige. Hamnens VD Björn Boström informerade om hamnens utveckling varvid fokus låg på infrastruktur och miljö. Hamnens senaste miljöinvestering i världens största HVSC (High Voltage Shore Connection) anläggning för leverans av ström till fartyg vid kaj var naturligtvis av stort intresse.

På bilden ses hamnens VD Björn Boström tillsammans med regionrådet Christine Axelsson med vy över hamnen i bakgrunden.

På bilden ses hamnens VD Björn Boström tillsammans med regionrådet Christine Axelsson med vy över hamnen i bakgrunden.

Publicerad 2012-11-17, Uppdaterad 2014-03-06