Rekordstort intresse för Ystad Hamn

Intresset för Ystad Hamn fortsätter. Efter höstens många besök av riksdagspolitiker, lokalpolitiker samt ordföranden för Region Skåne fick hamnen idag besök av Europaparlamentarikern Olle Ludvigsson (S).

På agendan för dagens besök stod Ystad Hamns betydelse för Europa. Som marknadsledande aktör av färjetransport till och från Polen spelar hamnen en nyckelroll i utvecklingen av regionen.

”Hamnens utveckling är av internationellt intresse. Att ha den goda transportväg som vi haft sedan mitten av 1960-talet mellan Sverige och Polen via Ystad Hamn skapar en länk till kontinenten som möjliggör för varor och människor att smidigt och tryggt ta sig till Europa. I takt med att passagerarantalet och godsmängden ökar gör även sysselsättningen i regionen det, vilket gynnar hela Europa” sa Olle Ludvigsson vid dagens besök.

Med hela sex dagliga avgångar från Ystad till Świnoujście via rederierna Polferries och Unity Line förbinder Ystad Hamn Sverige med Polen och kontinenten. 45% av alla lastfordon och 42% av alla passagerare väljer linjen mellan Ystad och Świnoujście på sin väg till eller från Polen.

För att ytterligare stärka länken till kontinenten har hamnen ambitionen att bli en del av EU:s trafikkorridor the Baltic-Adriatic Core Network Corridor. Kontakten till EU-politiker är därför viktig för hamnen.

“EU:s trafikkorridor slutar idag i Świnoujście. Vi i hamnen arbetar för att korridoren på sikt ska sträcka sig hela vägen upp till Ystad – på så sätt får vi en ännu starkare länk till Europa. Vi är glada att få ta emot Olle Ludvigsson i hamnen idag för att prata om de möjligheter vi ser på europeisk nivå och hur vi kan arbeta tillsammans för att få positiva förändringar som gynnar hela regionen” sa Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB.

Olle Ludvigsson har suttit i Europaparlamentet sedan 2009 och är idag ledamot i utskottet för ekonomi- och valutafrågor. Med vid dagens besök fanns även Roger Jönsson (S), ordförande i Kommunstyrelsens Hamnutskott, Henrik Plantin (M), vice ordförande Ystad Hamn Logistik AB, Kaj Jönsson (S),  Kommunfullmäktiges ordförande samt Kent Mårtensson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

 

Från vänster: Björn Boström, Roger Jönsson, Kaj Jönsson, Olle Ludvigsson, Henrik Plantin och Kent Mårtensson

 

Publicerad 2015-10-30