Riksdagsledamot pratar trafik och näringsliv med Ystad Hamn och kommun

Fler och fler riksdagsledamöter intresserar sig för Ystad och Ystad Hamn – Boriana Åberg från Kävlinge är en av dem.

Förklaringen till det stora intresset för Ystad Hamn är bl.a. den enorma utveckling hamnen haft de senaste fem åren med nya rekord år efter år. Trots ekonomiska kriser och lågkonjunkturer har hamnen gått från femtonde plats till att i dag vara Sveriges tionde största hamn när det gäller gods och tredje största när det gäller färjepassagerare. Hamnen är störst på färjetrafik till Bornholm och marknadsledande för färjetrafik till Polen.

Men även näringslivet och turismen intresserar Boriana som varit på besök flera gånger och träffat företrädare för såväl tillverkningsindustrin som besöksnäringen. På mötet med Boriana, som skedde i Riksdagshusen den 18/6 2014, diskuterade Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström tillgänglighetsfrågor med Boriana och Ystad kommuns marknads- och näringslivschef Johan Österberg. En av de viktigaste parametrarna för ett aktivt näringsliv och besöksnäring med en klart ökad turism är möjligheten att ta sig till och igenom Ystad. Här finns dock ett stort problem med framkomligheten på väg E65 som alla är överens om borde vara motorväg hela vägen från Malmö, men framförallt måste trafiksituationen lösas i Ystad för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten såväl mot hamnen som mot Simrishamn och övriga Österlen.

 Boriana Åberg träffar Ystad Hamn och kommun

Boriana Åberg (m) är sedan 2010 ordinarie ledamot i Riksdagen och suppleant i Näringsutskottet. På bilden ses hon med Ystad kommuns marknads- och näringslivschef Johan Österberg och Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström.

Publicerad 2014-06-20