Riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz på besök i Ystad Hamn

Riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz besökte Ystad Hamn den 21 januari 2013 och diskuterade bl.a. miljöfrågor och hamnens betydelse för transportnäringen i Sverige med hamnens VD Björn Boström.

 

Måndagen den 21 januari 2013 besökte riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz Ystad Hamn. I fokus stod såväl transport- som miljöfrågor och under mötet hanns både en diskussion om den generella miljöpåverkan sjöfarten ger som de mer nära frågorna för Ystad Hamn kring transportinfrastruktur på väg och järnväg, såväl i Sverige som i övriga Europa med. Världens största HVSC (High Voltage Shore Connection) anläggning för leverans av ström till fartyg vid kaj var naturligtvis också av stort intresse. Jessica Rosencrantz är riksdagsledamot sedan 2010 och bl.a. ledamot i Trafikutskottet. Hon är dessutom moderaternas sjöfartspolitiska talesman.

På bilden ses Jessica Rosencrantz tillsammans med hamnens VD Björn Boström.

På bilden ses Jessica Rosencrantz tillsammans med hamnens VD Björn Boström.

Publicerad 2013-01-22, Uppdaterad 2014-03-06