Riksdagsledamöter pratar infrastruktur med Ystad Hamn

Den 11 september var riksdagsledamöterna Sofia Damm (KD) och Tuve Skånberg (KD) på plats i Ystad Hamn. Besöket ämnade få de infrastrukturella utmaningarna på agendan samt skapa insikt i hamnens betydelse regionalt och nationellt.

Ystad Hamn hade idag bjudit in riksdagsledamöter att mötas med lokala politiker i hamnen för en dialog omkring hamnens betydelse för regionen och Sverige i stort. De två riksdagsledamöterna blev under dagens besök vägledda i hamnen av Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB. Under besöket fick riksdagsledamöterna chans att tillsammans med lokalpolitiker och representanter från hamnen diskutera de utmaningar som hamnen står inför, främst i form av de infrastrukturella svårigheter som finns i att ta sig till och från hamnen via E65an.

”Ystad Hamn är en nyckelaktör i utvecklingen av Ystad som stad samt för hela regionen. Ystad Hamns infrastrukturella utmaningar angår oss alla och vi måste enas på bred politisk front bland lokala, regionala och nationella politiker samt på EU-nivå för att få till stånd en lösning” sa Sofia Damm (KD).

Vid besöket fick riksdagsledamöterna Sofia Damm och Tuve Skånberg även information om hamnens framgångar den senaste tiden. I fjol reste 1.775.083 passagerare från Ystad till Świnoujście i Polen och Rønne på Bornholm. Även antalet lastfordon och godsvolym har de senaste åren nått nya rekordnivåer.

”Ystad Hamn är Sveriges tredje största hamn vad gäller antal passagerare och vi ser ständigt en ökad mängd resenärer, fordon och gods passera hamnen vilket är otroligt positivt. Som ett resultat av utvecklingen har hamnen fått ett nytt fartyg som har ökad kapacitet att hantera godsvolymen av transporter till och från kontinenten. Det är glädjande att kunna visa upp utvecklingen i hamnen för Sofia Damm och Tuve Skånberg idag” sa Björn Boström.

Dagens besök är ett led i den långsiktiga satsning som Ystad Hamn arbetar med för att öka medvetenheten hos politiker omkring hamnen och regionen. Med vid besöket fanns även Carl-Axel Johansson (KD) kommunfullmäktigeledamot i Ystad, Sven Wollmer (KD) medlem i lokalföreningen Ystad samt Henrik Plantin (M), vice ordförande Ystad Hamn Logistik AB och ledamot i Kommunstyrelsen.

Björn Boström, Tuve Skånberg, Sofia Damm och Carl-Axel Johansson vid dagens besök i Ystad Hamn.

 

Publicerad 2015-09-16