Vetgiriga Riksdagsledamöter på studiebesök i hamnen

Moderaternas ledamöter i Riksdagens Trafikutskott besökte den 7/4 Ystad Hamn för att informera sig om det fina utveckling hamnen genomgått och för att kunna stödja hamnens fortsatta utveckling.

Det var riksdagsledamoten Christer Akej från Simrishamn som tagit initiativ till besöket som av ledamöterna upplevdes som synnerligen intressant och givande.

Hamnens goda utveckling har länge stått i fokus och fler och fler uppmärksammar den. Denna gång var det moderata ledamöter i Riksdagens Trafikutskott som rest till Ystad för att på plats informera sig. Hamnens verkställande direktör Björn Boström berättade om de ökade volymerna, rekorden samt det stora behovet av infrastruktursatsningar som framförallt behövs genom Ystad, E65:an/Dragongatan, till och från hamnen. Besöket inkluderade även rundvisning ombord på BornholmerFærgens HSC Leonora Christina och Unity Lines M/S Polonia samt ett studiebesök i världens största landströmsanläggning som finns just i Ystad Hamn.

 

Moderata ledamöter Riksdagens Trafikutskott besöker Ystad Hamn

Moderata ledamöter i Riksdagens Trafikutskott tillsammans med hamnens VD Björn Boström, styrelseordförande Henrik Plantin och BornholmerFærgens VD John Steen-Mikkelsen.

Publicerad 2014-04-08, Uppdaterad 2014-04-25