Ystad Hamn arbetar för att ta bort störande gränshinder

Ystad Hamn fokuserar på bornholmarnas uppfattning om gränshinder som försvårar resan till och från ön. Den 29 augusti 2013 var hamnen värd vid en konferens ombord på BornholmerFærgen där politiker och aktörer från Sverige och Danmark försökte hitta en gemensam grund i det pågående arbetet med gränshinder.

Det höga deltagarantal visade tydligt att de bornholmska gränshindren är av intresse för många politiker. Trots att den senaste tidens arbete har rensat bort flera gränshinder finns fortfarande utmaningar som gör resan till och från Bornholm besvärlig. Ystad Hamn är en ledande kraft i arbetat med gränshinder.

"Vi är mycket glada för trafiken mellan Rønne och Ystad, och vi gör allt för att se till att resan är så enkel och angenäm som möjligt. Och finns det gränshinder kvar, måste vi se om de kan elimineras. Därför har vi bjudit in till dagens konferens som sätter fokus på problemet” säger Ystad Hamns ordförande Henrik Plantin och fortsätter:

"Vi har bl.a. bjudit in riksdagsledamoten Hans Wallmark. Hans har redan gjort stora ansträngningar för att ta bort många gränshinder och han kommer att fortsätta arbetet efter dagens konferens. Hans Wallmark är medlem i Moderaterna och jag vet att man lyssnar på honom i riksdagen" avslutar Henrik Plantin.

 

Samarbetet i Östersjöregionen

Hans Wallmark prioriterar samarbetet i Östersjöregionen högt i sitt politiska arbete, och fann det helt naturligt att delta i dagens konferens.

"För mig handlar det inte bara om att resenärer till och från Bornholm måste kunna komma snabbt och enkelt genom Sverige till Danmark. För mig handlar det om att vi bygger upp ett samhälle i Östersjöregionen, där vi kan samarbeta mycket mer än vi redan gör i dag. Jag tänker på samarbete kring sjukhus, utbildning och till och med hela arbetsmarknaden " säger Hans Wallmark och betonar:

"Det har varit riktigt bra att höra bornholmarnas erfarenheter av gränshinder på dagens konferens. Jag är redo att ta de kvarstående utmaningarna med gränshinder tillbaka till riksdagen för att se om vi kan hitta en lösning på dem. Men det är min uppfattning att de flesta hinder har tagits bort under senare år" avslutar Hans Wallmark, som hade sällskap av bland annat riksdagsledamöterna Christer Akej (M), Gunilla Nordgren (M) och Magnus Sjödahl (Kd) vid konferensen.

Deltagare på Ystad Hamns konferens om gränshinder ombord på HSC Leonora Christina

Deltagare på Ystad Hamns konferens om gränshinder ombord på HSC Leonora Christina

Publicerad 2013-08-30, Uppdaterad 2014-03-06