Ystad Hamn i fortsatt framgång efter tre kvartal 2013

Ystad Hamn behåller sin position som Sveriges tionde största hamn. Godstrafiken ökar i jämförelse med många andra svenska hamnar som backar. Statistiken kommer från Sveriges Hamnar som också visar att Ystad Hamn fortsätter att vara Sveriges tredje största färjepassagerarhamn.

Framgången fortsätter för Ystad Hamn. Under 2013 tog sig Ystad Hamn in på listan bland Sveriges tio största hamnar och fortsätter nu att hålla denna position. Detta visar statistik från organisationen Sveriges Hamnar som presenterades den 7 januari 2014.

Under de första tre kvartalen 2013 genomfördes 2 699 anlöp i Ystad Hamn, en ökning med 11 % jämfört med samma period förra året. Godstrafiken ökade med hela 10 %, en siffra som är mycket bra med tanke på att godstrafiken i flera andra svenska hamnar har minskat under året. Totalt minskade godstrafiken med 6 % i hela landet.

Björn Boström, VD för Ystad Hamn kommenterar; ”Den nya statistiken från Sveriges Hamnar påvisar ännu en gång att Ystad Hamn är en hamn som är otroligt viktig för Sverige och den svenska transportindustrin. Hamnens storlek och den positiva tillväxten lägger också press på behovet av en fungerande infrastruktur till och från hamnen via E65 som måste förbättras. Förbättringen behövs för att kunna hantera den höga trafiken från Bornholm och inte minst den växande godstrafiken till och från Centraleuropa.”

Ystad Hamn behåller också sin sedvanliga position som Sveriges tredje största färjepassagerarhamn efter Stockholm och Helsingborg.

2013 har enligt Björn Boström varit ett bra år, mycket tack vare Polferries expansion i februari då de fördubblade sin kapacitet genom att sätta in en ny färja på linjen Ystad-Świnoujście. Trafiken mellan Ystad och Polen förutspås att öka ytterligare under kommande år

 

 

Publicerad 2014-01-08, Uppdaterad 2014-04-25