Ystad hamn nu Sveriges tionde största!

Utvecklingen har verkligen gått framåt för Ystad Hamn, som per halvåret 2013 nu nått positionen som Sveriges tionde största hamn. Ystads position som den viktigaste i Sverige med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm stärks nu ytterligare.

 

Under det första halvåret 2013 har, enligt officiell statistik från Sveriges Hamnar, Ystad Hamn avancerat från elfte till tionde plats, ett mål som hägrat den verkställande direktören för Ystad Hamn Logistik AB, Björn Boström.  ”-Under de fem år jag varit ansvarig för Ystad Hamn har vi gått från femtonde till tionde plats. Det är naturligtvis mycket glädjande och stärker hamnen inför framtiden.”

Jämförelsen görs gentemot de övriga femtiotalet hamnarna i Sverige och är den vanligaste jämförelsen i "antal ton gods över kaj". Hamnen i Ystad har dessutom långt bättre placeringar, t.ex. den största hamnen i Sverige avseende färjetrafik till Polen och Bornholm.

Så här ser Ystad Hamns placering ut per den 30 juni jämfört med helåret 2012:

Hamnen har en lång historia med färjetrafik till och från Bornholm och Polen, en trafik som har haft en ständig ökning. Även under de senaste krisåren 2008/2009 ökade hamnens volymer vilket betyder att det internationella gods- och passagerflödet i väldigt hög grad väljer Ystad som den naturliga vägen. ”-De tre starka samarbetspartners vi har i BornholmerFærgen, Unity Line och Polferries ger en stabilitet som branschen kan lita på och naturligtvis räkna med även i framtiden” fortsätter Björn Boström.

Tio i topp

Publicerad 2013-11-30, Uppdaterad 2014-03-06