Ystad Hamn på agendan i Riksdagen

Onsdagen den 18 juni bjöd Ystad Hamn och trafikutskottets vice ordförande Jan-Evert Rådhström (M) in politiker och tjänstemän till ett möte i Riksdagen. På agendan stod bl.a. E65an från Malmö till Ystad.

Mötet var ett led i ett långsiktigt arbete med att göra politiker uppmärksamma på begräsningarna med E65an och de förändringar som måste ske för att öka framkomligheten i Ystad.

Mer trafik sätter krav på förändring

Prognoser för de kommande åren visar att trafiken till och från Sveriges 10:e största hamn i Ystad kommer att öka de kommande åren. Trafiken och handeln med Central- och Östeuropa ökar och prognosen för hamnen i polska Swinoujscie pekar på att trafiken till Ystad kommer att ha ökat med nära 100 000 lastfordon mellan 2017 och 2020.

Trafiken och det ökade kravet på förbättrade vägar kommer inte endast från Polen men även från Danmark. Under mötet i Riksdagen berättade Carsten Scheibye (Venstre) från Bornholms Regionkommun och Region Huvudstaden i Danmark om Ystads särskilda betydelse för den danska ön Bornholm. Hela 96% av alla passagerare till Bornholm reser via Ystad, och det är därför viktigt att resan mellan Ystad och resten av Danmark är både snabb, effektiv och säker.

Carsten Scheibye berättade även att den danska staten för tillfället arbetar på en ny upphandling av färjetrafiken till Bornholm som träder i kraft 2017, vilken kan komma att betyda ännu mer trafik mellan Bornholm och Ystad.

VD:n för Ystad Hamn, Björn Boström, belyste att problematiken med framkomligheten måste lösas. ”Med tanke på prognoserna och de generella framtidsutsikterna vi ser är det viktigt för Ystad Hamn, staden Ystad och hela sydöstra Skåne att E65an förbättras. I dagsläget är E65an en av våra största utmaningar och någonting vi jobbar hårt för att se en förändring kring. För att en förändring ska kunna bli möjlig är det viktigt att vi gör politiker och tjänstemän uppmärksammade på Ystad Hamns betydelse och potential för Sveriges import och export. Min förhoppning är att vi lyckats med detta idag.”

Ystad Hamns VD Björn Boström håller föredrag i Riksdagen

Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström informerar intresserade riksdagsledamöter

Publicerad 2014-06-18