Ystad Hamn på Folkemødet 2014

Återigen fick Ystad Hamn stor uppmärksamhet på årets Dansk Folkemøde i Allinge på Bornholm. Debatt om gränsmöjligheter i stället för gränshinder blandades med samtal om den framtida trafiken till Bornholm.

96 procent av passagerartrafiken till och från Bornholm går via Ystad Hamn. Det skapar tillväxtmöjligheter för både Bornholm och Skåne, möjligheter som vida överskrider gränserna mellan Danmark och Sverige. Sydsvenska turister åker allt oftare till Bornholm för att spela golf, cykla och njuta av det goda livet. Och omvänt åker Bornholmarna till Sverige för att exempelvis shoppa, besöka tandläkaren eller lämna in bilen på verkstad. Med andra ord skapar den dagliga färjetrafiken mellan Bornholm och Ystad en dynamik och potential för tillväxt i båda länderna.

Det var budskapet som förmedlades idag på en av dagens debatter på Folkemødet dit Ystad Hamn bjudit in till diskussion om möjligheter och utvecking över landsgränserna. Ett av Ystad Hamns viktigaste budskap var att man måste se positivt och se möjligheter snarare än begränsningar. Här belyser Bertel Haarder, medlem av det danska partiet Venstre och tidigare minister, Ystad hamn som ett exemplariskt exempel:  "Ystad Hamn har kunnat använda sitt läge på gränsen till Danmark till sin fördel. Jag har en mycket vacker affisch i mitt kontor som påvisar det. Den har Ystad Hamns slogan tryckt: "Ystad Hamn – så gott som Danmark". Där finns något som många andra skulle kunna lära sig av. Eftersom Ystad är en gammal dansk stad, finns det extra anledning att lyssna ", säger han.

 

Ystad Hamns VD i debatt om gränsmöjligheter på Folkemødet 2014

Bertel Haarder - Venstre, Olof Lavesson - Moderaterna, Björn Boström - Ystad Hamn och Finn Lauritzen - Öresundskommittén i debatt om att se gränsmöjligheter istället för gränshinder.

Publicerad 2014-06-15