Ystad Hamns miljöarbete uppmärksammas i Almedalen

Måndagen den 2 juli 2018 deltog Ystad Hamns VD Björn Boström i ett rundabordssamtal om sjöfartens miljöarbete i Östersjön. Hamnens hållbarhetsinvesteringar uppmärksammades av deltagare från bland annat Världsnaturfonden WWF och World Maritime University.

Ombord m/s Silja Europa hölls under måndagseftermiddagen ett rundabordssamtal under rubriken ”Ett renare Östersjön” för att konkretisera hur näringsliv, akademi och politik kan samarbeta för att minska klimatpåverkan i just Östersjön. Som ende hamnrepresentant vid samtalet deltog Björn Boström från Ystad Hamn och beskrev frågan ur ett hamnperspektiv, inklusive de befintliga insatser som genomförts, som t.ex. en av världens största anläggningar för landström, och den önskelista man har för framtiden.

I samtalet deltog, förutom Ystad Hamn, representanter från bland annat Tallink Silja AB, World Maritime University och riksdagens trafikutskott.

”Hållbarhet är och har under en lång period varit en prioriterad fråga för Ystad Hamn”, säger Björn Boström. ”Frågan om att minska miljöpåverkan i Östersjön är central för oss och vi skulle gärna se ett stärkt samarbete mellan alla aktörer, i hamn och till sjöss, för att kunna göra större skillnad tillsammans.”

Under rundabordssamtalet diskuterades bland annat den makt konsumenterna och sjöfartens kunder har att välja de gröna alternativ som redan idag finns på marknaden, såväl som de insatser från politik och akademi som näringen eftersöker för att kunna modifiera befintliga produkter och utrustning till mer miljövänliga alternativ.

Almedalen
Från vänster: Olof Lindén, professor i marina miljöfrågor vid World Maritime University, Boriana Åberg, riksdagsledamot (M), Björn Boström, VD, Ystad Hamn, Anders Mannesten, VD Briggen Tre Kronor, Marianne Pettersson, riksdagsledamot (S), och Håkan Wirtén, svensk generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Publicerad 2018-07-03, Uppdaterad 2019-04-25