YEAB_Windmills_3.jpg

Något högre elpris i mars

I denna månadssammanställning kan vi se att det varit torrt, molnigt och vindfattigt. Detta tillsammans med att finska Olkiluoto 3 varit uttagen på årlig revision har lett till en minskad produktion. Elpriset för mars blev därför 10 öre högre än februari och slutade strax under kronan.

Publicerad 2024-04-01, Uppdaterad 2024-05-14