Elnät (old)

Ystad Energis elnät ser till så att alla invånare och företag i vårt område får el. Vi gör så att du kan koka kaffe när du går upp på morgonen och starta datorn när du kommer till jobbet.

Vår uppgift

Våra ledningar sträcker sig från Ystad Sandskog i öster till Vallösa i väster.  

Dygnet runt och året runt ser vi till att nätet är driftsäkert. Alla våra kunder ska ha en trygg och säker elleverans. Därför har vi t.ex. inga luftledningar utan har grävt ner alla kablar i marken så att du som kund hos oss ska ha så få störningar och avbrott som möjligt.

Förutom detta arbetar vi för en god miljö, hög leveranssäkerhet och en bra kundservice.

 

Publicerad 2013-05-23, Uppdaterad 2018-09-04