”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” Ett koncept som utgår från FNs 17 globala mål som en katalysator för tillväxt. I linje med Agenda 2030 arbetar vi för ekonomisk-, social- och klimatmässigt hållbar affärsutveckling. I konceptet ingår Ystadmodellen som steg för steg vägleder dig i arbetet med att skapa förutsättningar för företag och organisationer. Ystads kommun och Tillväxt Syd är navet i konceptet.

 

Kristina Yngwe, Backåkra Summit

Henrietta Hansson, Backåkra Summit

Karin Heri, Backåkra Summit