Konceptet

Ett paraply för företag och organisationer med hållbarhet som en integrerad del av sin business och företagsutveckling medvetet eller omedvetet. Ystads kommun är tillsammans med Tillväxt Syd, navet i konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer"

Från idé till färdigt koncept

Initiativet kom från Ystads kommuns näringslivsenhet våren 2018.

Vår intension var och är att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med nationella, regionala och kommunala mål och visioner. Att hitta drivet och visa på möjligheter i linje med hållbarhetsmålen. Att skapa förutsättningar för hållbar lönsamhet nu och i framtiden.

Målet med konceptet är att skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat genom att visa på områden där man kan hitta konkurrenskraft, hållbar lönsamhet, nya affärer, säkra sin kompetensförsörjning, vara steget före, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030

Vi skapar tillsammans ett skyltfönster mot Skåne, Sverige och världen.