”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” är ett koncept som syftar till att samla företag och organisationer kring verksamhetsutveckling och hållbarhet. I konceptet ingår Ystadmodellen som steg för steg vägleder dig i arbetet med att skapa affärsutveckling kopplat till Agenda 2030. Ystads kommun och Tillväxt Syd är navet i konceptet.

 

Kristina Yngwe, Backåkra Summit

Henrietta Hansson, Backåkra Summit

Karin Heri, Backåkra Summit