A Sustainable Tomorrow

Ystads kommun var för andra året i rad en officiell hubb för A Sustainable Tomorrow som är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet.

5000 följde Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens

Ystadhubben fick vara med och inleda konferensen tillsammans med Luleå när man gjorde nedslag live hos två av de 40 officiella hubbarna.

Ystads kommun har ingått ett samarbete med A Sustainable Tomorrow för att stärka och utveckla sitt hållbarhetsbete. Som en del av samarbetet är Marknad & Näringslivsavdelningen med och arrangerar Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens.

Tack vare stöd från Sparbanken Syd kunde 30 personer från företag och organisationer kostnadsfritt följa årets konferensen live från från Helsingborg på plats i Ystad Studios Visitor Center.

 

Vad är A Sustainable Tomorrow?

A Sustainable Tomorrow är ett nätverk för aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi som vill gå från ord till handling i hållbarhetsfrågan. Varje år arrangeras en gemensam hållbarhetskonferens som livesänds av utvalda hubbar runt om i landet.

För att tydliggöra samarbetet och dess syfte har alla hubbar fått en logotyp som utgår från FN:s Globala mål för hållbar utveckling – från det globala till det lokala i en symbol. Logotypen har skapats av samma personer som utvecklade det visuella kommunikationssystemet för Globala målen, Jakob Trollbäck och Christina Rüegg Grässli från hållbarhetsbyrån The New Division.

– Det var fantastiskt att återigen kunna vara en hubb för konferensen och vi ser det som ett sätt att utöka nätverket för företagen i vår region i linje med vårt koncept FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer säger Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare i Ystads kommun

Konferensens fokusområde var Regenerative Business, ett systemperspektiv för att skapa mervärde och accelerera positiv samhällsförändring. Att ge mer tillbaka till naturen än vi tar.

Perspektivet, som presenterades vid World Economic Forum i Davos 2020, baseras på lärdomar från naturen och fokuserar på skalbara lösningar för att skydda, återställa och öka humankapital, miljö och ekonomiska resurser.

Årets keynote speaker var Galahad Clark, sjunde generationens entreprenör (C. & J. Clark) och vd för Vivobarefoot, ett företag som revolutionerar tidigare affärsmodeller och skapar framgång med ett regenerativt perspektiv. En återkommande föreläsare på konferensen är Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt som bidrog med en internationell omvärldsanalys:

– Vi är inne i en spännande tid efter Trump och Brexit, vilket öppnar för nya initiativ, perspektiv och steg framåt i våra globala ansträngningar för att förverkliga de Globala målen. När jag för sjätte gången talar på A Sustainable Tomorrow hoppas jag underbygga denna optimism med konkreta exempel på att en ny resa inletts, sa Fredrik Reinfeldt.

AST HUbb Ystad

 

Publicerad 2022-08-11, Uppdaterad 2023-10-09

Kontakt

Har du frågor? Kontakta

Bo Nilsson
grundare av A Sustainable Tomorrow
E-post: bo@asustainabletomorrow.se

Telefon: 070-527 61 12

Lotte Nilsson
Företagslots Ystads kommun
E-post: lotte.nilsson@ystad.se

Telefon: 0411-57 80 00