bild.FN.jpg

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

En förmiddag med fokus på affärsnytta och den faktiska förflyttningen den 6 oktober 2022

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Den 6/10 var det återigen dags för vårt årliga arrangemang FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer. Arrangemanget pågick mellan 8.15-12.00.

Här fick man en tydlig bild av affären kopplat till respektive hållbarhetsmål med hjälp av lokala företag som visualiserade affärskopplingen. Genom att samla alla mål och alla branscher skapas också en stor innovationskraft.

Vid detta tillfälle blickade vi även framåt och ökade vår kunskap för att kunna växla upp ytterligare genom föredrag och panelsamtal.

 

En kort sammanfattning av förmiddagen

Inledningsvis var det dags för nätverkande bland de 100 företagarna som samlats i Ystad Arena och digitalt och sorlet i lokalen gick inte att ta miste på, här fanns möjligheter!

Därefter var det dags att köra igång det gedigna programmet. Andreas Narsell och Lotte Nilsson hälsade välkomna och därefter tog Eva Vati, Styrelseproffs, hållbarhets- och jämställdhetsexpert över mikrofonen med temat: Vilka affärsfördelar finns att integrera hållbarhet i affärsstrategin?

Därefter var det dags att stifta bekantskap med Backåkra Summit gänget från 2021. Här fick vi en inblick i hur det var att samlas på Dag Hammarskjölds Backåkra och med Ystadmodellen som utgånspunkt i samtalet kunna identifiera områden att arbeta vidare med. Tydliga exempel som lyftes fram var bland annat Gott Liv, ESS Groups academi, Bondens År i Ystads Allehanda och hur man kan arbeta för en ökad jämställdhet genom att formulera sina platsannonser på olika sätt.

Efter ytterligare nätverkande bland de 17 globala målen och fika på den kommunikativa globala målen munken så var det dags för nästa panelsamtal.

Nu fick vi möta företag som tagit hjälp av universitetstudenter för att komma vidare i sin företagsutveckling med vägledning av Sustainalink.

Eva Vatis presentation fortsatte, denna gång med utgångspunk i Var befinner sig ditt företag idag? Vad innebär mognadsgrad? Nu fick deltagarna använda mentimeter samtidigt som Eva lotsade oss igenom mognadstrappan och förståelsen för hur man strukturerat kan arbeta för att ta sig uppåt i trappan.

Därefter var det dags för några korta företagspresentationer, med konkreta exempel på hur man genom att arbeta med hållbarhet blivit mer konkurrenskraftig med hållbar lönsamhet samtidigt som uppväxlingen sker kopplat till en hållbar omställning. På plats på scen hittade vi Maria Österman, Österlengreens som berättade om hydroponisk odling och Henrik Palokangas, Polykemi Group som berättade om materialsmart.se.

Tiden sprang iväg och näst sist i programmet var det dags för Sara och Karin från Regional Utveckling Skåne att berätta om den senaste satsningen Fokus tillväxt och utvecklingscheckar som finns att söka, vilket är en fantastisk möjlighet för små och medelstora företag som identifierat sitt nästa steg i sin tillväxtplan.

Sist i programmet var det dags för Tillväxt Syd att kora årets Framtidssäkrare med stöd av Sparbanken Syd. Vinnaren i år blev Anolytech, stort grattis till ett välförtjänt pris.

Förmiddagen arrangeras av Marknad och Näringslivsavdelningen i Ystads kommun och Tillväxt Syd med stöd av Region Skåne för företag och organisationer.

ystadmodellen 2022 ystadmodellen_2022 näringslivystad Årets Framtidssäkrare ystadmodellen 2022 Eva Vati Bo Nilsson ystadmodellen

 

Publicerad 2022-01-28, Uppdaterad 2022-12-01

Programmet 6/10

Banner 6 oktober FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Ett smörgåsbord för affärer

Vi visualiserar de globala målen

Bakom varje globalt mål visualiserar ett lokalt företag affärskopplingen till respektive hållbarhetsmål. Tillsammans skapar vi ett smörgåsbord för affärer, där alla deltagare, utställare och föredragshållare är lika viktiga.

1. INGEN FATTIGDOM

2. INGEN HUNGER
ÖSTERLEN GREENS

3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
YSTADS IF

4. GOD UTBILDNING FÖR ALLA
YSTADS SALTSJÖBAD/ESS

5. JÄMSTÄLLDHET, YSTAD IF
VOSSLOH

6. RENT VATTEN OCH SANITET
ANOLYTECH

7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA, ENERGI
FÖRETAGARNA YSTAD

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
SPARBANKEN SYD

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
POLYKEMI GROUP

10. MINSKAD OJÄMLIKHET
SAMHALL

11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
SKANSKA + YSTADS KOMMUN

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
JH MATBAR

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
SKÅNEFRÖ

14. HAV OCH MARINA RESURSER
MARINT CENTRUM

15. EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Högestad och Christinehof Förvaltnings AB

16. FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
YSTAD SUMMIT

17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
REGION SKÅNE

 

Årlig hållbarhetsmässa

Årlig hållbarhetsmässa

Du kan läsa mer om koncepet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer och vår årliga mässa här under beskrivningen av konceptet. Här hittar du även filmer från tidigare mässor.