Hotel Svea

Först upplevdes de globala målen som övermäktigt, men när man tillsammans bröt ner det på verksamhetsnivå blev det enklare.

Det är viktigt att se att det man gör har ekonomisk bäring. Hotell Svea hade sedan tidigare en Tillväxtplan som nu har modifierats. Man arbetar redan med flera av målen, vilket man inte tänkt på tidigare.

Nu handlar det främst om att nå ut med kunskapen i organisationen och gentemot kunderna. Det är tydligt att den yngre generationen tycker att det är viktigt att man har ett hållbarhetsfokus och för att nå morgondagens gäster krävs det att man hänger med.

Identifierade områden är bland annat laddstolpar för hotellets gäster, att ge gästerna hälsosamma upplevelser, använda grön el i verksamheten, kunna vara med i upphandlingar samt titta närmare på städ och tvätt.

/Patrik & Annika

Publicerad 2023-04-21, Uppdaterad 2024-01-29

ystadmodellen

Hotel Svea globala målen