UppellerNer LiteMer Öja krog

Det var tacksamt att få hjälp med att få vägledningen för att ta ner de 17 globala målen på verksamhetsnivå

Verkligen glada över att fått denna möjlighet att vara med i projektet "Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen".

Det nämner att det har känts lyxigt att haft full fokus på sin verksamhet i workshoparna.

När de först kom in i projektet kändes det som ett blankt papper och 17 stora mål.

Det var tacksamt att få vägledning för att ta ner det på verksamhetsnivå.

Det var också bra att kunna ransaka sig själva, att titta på konkreta lösningar och en plan för dessa. Philip kände att han från början var ganska skeptisk, men att han ändrat uppfattning.

Det finns en utmaning i kommunikationen mot kund och personal, men tack vare Tillväxtplanen och hållbarhetskalkylen har man fått en bättre plan för detta.

Det man identifierat är att man som verksamhet kan ställa krav på leverantörerna, man behöver inte göra allt själv, med dialog kommer man längre.

I pandemitider har take away ökat markant, här ser man också utvecklingsmöjligheter och man tittar även på laddstolpar för elcyklar.

Deras största tillgång är deras personal, här ser man även att man kan vara en dragare utifrån att man arbetar med hållbarhet integrerat i sin verksamhet.

Öja gård har man genom detta projekt identifierat hur man kan utveckla framåt, och ser fram emot att sätta tänderna i detta när det är möjligt.

Man avslutar med att säga att konceptet att jobba såhär borde spridas och det håller vi såklart med om, det är en utmaning vi alla har. Att hjälpas åt att sprida goda exempel på hållbar lönsamhet.

// Carina, Amelie & Philip

Publicerad 2023-04-21, Uppdaterad 2024-01-29