Pilar_color_-_kopia.jpg

Kumla kommun

Ystadmodellen på Kumla kommuns hållbarhetskonferens

Digital hållbarhetskonferens i Kumla kommun

Den 20 april gick startskottet för ett långsiktigt arbete med fokus på hållbarhet i Kumla kommun. På plats i den digitala konferensen fanns drygt 40 deltagare som representerades av politiker, tjänstepersoner och företag.

Lotte Nilsson, Ystads kommun var inbjudan för att berätta om Ystadmodellen och hur man kan implementera arbetssättet i hållbarhetsarbetet för en kommun.

Det var verkligen roligt att få dela med sig av vårt sätt att arbeta och vi ser fram emot att följa Kumla Kommuns arbete men också att få utbyta erfarenheter.

Carolina Palm, kavlitétsstrateg på Ystads kommun delade också med sig av hur Ystads kommun kommer att arbeta för att implementera Ystadmodellen förvaltningsövergripande utifrån kommunens målstyrningsmodell.

Publicerad 2021-04-20, Uppdaterad 2023-10-09