Politik-1069060-meeting.jpg

Politik och påverkan

Så styrs Ystads kommun

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska organ, den lokala riksdagen kan man säga. Kommunfullmäktige beslutar i större ärenden av principiell och övergripande natur samt om kommunens budget och olika planer m.m. De 49 ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år.

Foto på Gamla RådhusetKommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad utom juli i Knutssalen i Gamla Rådhuset. Sammanträdena, som är öppna för allmänheten, börjar normalt kl. 18.00.

Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (15 oktober 2014 - 14 oktober 2018) av 49 ledamöter med följande mandatfördelning vid senaste val:

Under mandatperioden har tre ledamöter lämnat sitt respektive parti men behållit sin plats i fullmäktige som politiskt oberoende.

Alla förtroendevalda inom Ystads kommun finns sökbara i
kommunens digitala register över politiker.


Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsen kan man kalla för den lokala regeringen. Här leds och samordnas kommunens arbete. Kommunstyrelsen är också centralorgan för finanserna och den yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige skall behandla och besluta om.

Kommunstyrelsen leds av ett kommunalråd. Under mandatperioden 2014-2018 är Kent Mårtensson (S) kommunalråd.

Under kommunstyrelsen sorterar arbetsutskottet, hamnutskottet, miljöutskottet och folkhälsoberedningen.

Under kommunstyrelsen lyder två förvaltningar med ett 60-tal tjänstemän: Ledning & Utveckling samt Ystad Hamn. Samhällsbyggnadsnämnden och Myndighetsnämnden har en gemensam förvaltning: Samhällsbyggnad.

Barn- och Utbildningsnämnden, Gymnasienämnden och Kulturnämnden har en gemensam förvaltning: Kultur & Utbildning. Socialnämnden har en förvaltning: Social Omsorg.


Nämnder och styrelser

Det finns sammanlagt ca 175 politiker i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i Ystads kommun. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i alla nämnder och styrelser.

Om du vill komma i kontakt med någon nämnd är adressen: Ystads kommun,
271 80 Ystad. tfn 0411-57 70 00, fax 0411-729 68, e-post: kommunen@ystad.se


Kommunens organisation

Den 1 januari 2007 trädde en ny nämnds- och förvaltningsorganisation i kraft som bl a innebär att gamla nämnder har försvunnit och nya har tillkommit. Förvaltningarna har minskat till fyra. Därefter har en översyn av organisationen ägt rum som trädde i kraft 1 januari 2011 som bl a innebär att en del utskott har inrättats under Kommunstyrelsen (se ovan). Personalutskottet har upphört och personalfrågorna överförts till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Turism/besöksnäringen sorterar under Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten under Gymnasienämnden.

Vill du veta mer, kontakta: Åsa Björkman Holmberg, kommunkansliet, tfn 0411-57 71 50, fax 0411-729 68, e-post: kommunen@ystad.se

 

Sök förtroendevalda i registret

Sök förtroendevalda i kommunens register:

Registret har begränsad funktionalitet i vissa äldre versioner av Internet Explorer. Detta yttrar sig genom att det inte går att söka med fritext. Däremot fungerar det att söka med hjälp av drop-down-menyerna.

För att få full funktion välj andra webbläsare som t.ex. Firefox eller Chrome, eller uppgradera till senaste version av Explorer eller dess efterträdare Edge.