Organisation och kommunfakta

Ystads kommun är sedan den 1 januari 2007 organiserad i fyra förvaltningar. Förvaltningarna är knutna till fem politiskt sammansatta nämnder.

Kommunchef:

Kommundirektör Jonas Rosenkvist

Telefon (växeln): 0411-57 70 00

Epost: jonas.rosenkvist@ystad.se

Förvaltningarna:

  • Ledning och utveckling

 

organisationsschema kou

  • Samhällsbyggnad

organisationsschema sam