Villkor i hamnen / Terms and conditions

Ystad Hamn Logistik AB följer Sveriges Hamnars terminalbestämmelser 1989 som är utarbetade efter samråd med ICA Aktiebolag, Kooperativa förbundet, Småföretagens Riksorganisation, Svenska handelskammarförbundet, Grossistförbundet Svensk Handel, Sveriges Industriförbund, Sveriges Köpmannaförbund, Sveriges Redareförening, Sveriges Speditörförbund.

Dessa bestämmelser är, såvida inte annat avtalats, tillämpliga på uppdrag som utförts av medlem av Sveriges Hamnar.

pdf-ikon  Sveriges Hamnars terminalbestämmelser (PDF)

 

Utöver Sveriges Hamnars terminalbestämmelser har Ystad Hamn Logistik AB lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter.

pdf-ikon  Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter - Hamnordning (PDF)

pdf-ikon  Local Traffic and Safety Regulations for Port of Ystad – Port Regulations (PDF)

Publicerad 2022-03-03, Uppdaterad 2024-06-11