Gör en Felanmälan

Länk till Boportalen för felanmälan

Akuta fel eller kraftiga störningar efter arbetstid

Jourtelefon 010-470 52 16 kl 16.00-07.00 alla dagar samt dygnet runt på helgdagar. Störningsjour kl 22.00-07.00 alla dagar.
Denna beredskap skall endast användas vid nödsituationer och om åtgärd inte kan vänta till nästkommande vardag. Felanmälan betraktas som akut när det föreligger risk att människor eller material kan komma till skada, eller när felet innebär avsevärd försämring i boendet.

Akut felanmälan dagtid

Om det skulle inträffa en skada, t ex vattenläckage måste du meddela detta till hyresvärden så fort så möjligt så att skadan inte förvärras.
Logga in i Boportalen och gör din felanmälan eller ring 0411-577200 knappval 1.

Felanmälan TV-nät

Felanmälan gällande TV-nätet görs till Tele2 på tfn. 99 200 eller via Tele2.se

Skadedjur

Har du problem med skadedjur, ring Anticimex på  tfn. 0752-45 10 00

Publicerad 2023-09-09, Uppdaterad 2024-06-10