tradgardsstad-bild-huvudbild.jpg

Gröna Dagar

I augusti 2019 arrangerades Gröna dagar i Ystad Trädgårdsstad.

Målet med den nya stadsdelen är att den ska bli grön ur flera aspekter: områdets träd och växter bevaras, utrymme ges för egna odlingar och bostäderna byggs med klimatsmarta lösningar.

Under mässdagarna kunde samtliga byggherrar presentera sina projekt och hur man ger plats för de gröna aspekterna.

Under de tre daga långa minibomässan var det gott om besökare som fick inspiration till ett "grönare" boende.

Publicerad 2022-11-26, Uppdaterad 2023-06-05