tradgardsstad-bild-7-rabatt.jpg

Om Ystad

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Den medeltida stadskärnan med sina korsvirkeshus och smala gränder är väl vad de flesta förknippar Ystad med.

Men Ystad är så mycket mer. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt. Allt som allt en god miljö för kreativitet. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.

Ystad ska växa med 300 nya invånare per år, och vi behöver skapa minst 150 nya hem varje år för att klara det målet. Vi strävar efter att få ett brett utbud av olika bostäder i olika miljöer.

Ystads attraktivitet och identitet kommer av den charmiga medeltida stadskärna som erbjuder museer, historiska byggnader och ett brett kulturutbud.

Utöver den medeltida stadskärnan kännetecknas Ystad av sina olika stadsdelar med välbevarad bebyggelse från alla epoker.

Skolorna i Ystad är kända för sina goda resultat och trygga miljöer. Det är nära till allt i Ystad, och det finns en stark lokal arbetsmarknad.

Till det kan läggas goda kommunikationer med direkttåg till Malmö/Kastrup/Köpenhamn, och en hamn med internationella förbindelser.


Leila Ekman,
Stadsarkitekt, Ystads kommun

Publicerad 2021-04-26