Ystadbostader-tradgardsstad-web.jpg

Nyheter om Ystad trädgårdsstad

Här presenteras det senaste om Ystad Trädgårdsstad

 

 

Intresseanmälningstiden har nu gått ut och vi har fått in intressanta projekt att utvärdera i vår arbetsgrupp.

Beskrivning av utvärderingen:

AB Ystadbostäder och Ystad kommun har fri prövningsrätt och kommer att välja ut de intressenter man önskar gå vidare med.

Utvärderingen utförs av utsedd arbetsgrupp, där bl.a. kommunens stadsarkitekt och exploateringschef ingår.

En blandning av byggherrar och olika upplåtelseformer efterfrågas. Hyresrätter, bostadsrätter, ägarrätter resp. ägarlägenheter – men även gärna nya boendekoncept.

Utvalda byggherrar kommer att bjudas in till separata möten under augusti 2017. Detta för att ytterligare säkerställa projektets höga ambitioner innan undertecknande av markanvisningsavtal kan ske.

 

Pressvisning

Bilder från vår pressvisning den 12 maj 2017. Från vänster ser vi Teknisk chef Mathias Nilsson, VD Fredrik Millertson, Ordförande Lars Wollin, Marknadschef Helén Nyquist, Arbetsledare Alex Benterwall och Projektansvarig Ulf Karmebäck. På nästa bild ser vi också styrelseledamot Cecilia Magnusson-Svärd.

En helt ny stadsdel kan växer fram - P4 Malmöhus intervju

Publicerad 2017-05-15, Uppdaterad 2019-08-05