Tandsticka.jpg

Frånkoppling av el

Vinter och kyla närmar sig och vi riskerar skyhöga räkningar men också att stå utan el och värme. Om vi hjälps åt kan vi både påverka priset och få behålla elen.

Vem blir av med elen först och hur länge är den borta?

Om det skulle uppstå en situation där det inte finns el­produktion eller import som täcker behovet av el i Sverige och det är risk för effekt­brist kan statliga Svenska kraftnät beordra från­koppling för att skydda kraft­systemet från större skador. Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en från­koppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till berört regionnätsföretag (E.on) som i sin tur ger order till de lokala elbolagen. 

Vilka el­användare som sedan ska kopplas bort på lokal nivå bestäms av kommunen och länsstyrelsen - för att säkra sjukhus mm. För att inte samma el­användare ska drabbas en längre period kan från­kopplingen roteras till andra användare efter en begränsad tid, läs mer om det längre ner.

Bortkopplingen kan ske med ett dygns framförhållning och då hinner elnätsbolagen informera innan. Om frånkopplingen behöver ske snabbt har elnätsbolagen bara 15 minuter på sig att koppla bort elen. Hissar och eldrivna entrédörrar kan sluta fungera, gatubelysning och trafikljus kan slockna och butiker och verksamheter får klara sig utan ström.

Svenska kraftnät: Risken för frånkoppling av el i vinter har ökat >>

 

Family of five suffers in no heating and no electricity during an energy crisis in Europe causing blackouts.

Vanliga frågor vid effektbrist och frånkoppling av el

Vad är effektbrist?
Effektbrist är när efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än den el som kan tillföras. Det kan liknas vid en bil som har för svag motor för att orka uppför en backe. Eller jämför med en huvudsäkring som löser ut i hemmet när elanvändingen blir för hög.

Varför blir det effektbrist?
Effektbrist i elsystemet uppstår om elnätet blir överbelastat, t ex om några stora kraftverk plötsligt får driftavbrott och elanvändingen samtidigt är stor. Effektbrist kan också uppstå p g a att det blir rikrigt kallt samtidig som industrin går för fullt, vilket ökar elbehovet.

Varför varnas det mest för effektbrist i södra Sverige?
Det finns inte tillräckligt många kraftverk i södra Sverige. Elledningarna från Norrland har dessutom begränsad kapacitet att föra över elektricitet till södra Sverige. Det gäller även importledningarna från grannländerna.

Kan vi inte köpa mer el från Danmark och kontinenten?
Kablarna till våra grannländer kan inte föra över hur mycket el som helst. Dessutom kan det vara lika kallt i våra grannländer som här, vilket kan medföra att de behöer elen lika mycket som vi.

Beror risken i södra Sverie på att Barsebäck har stängts?
Situationen med effektunderskott i södra Sverige har försämrats i och med att kärnkraftverket i Barsebäck stängts. Barsebäck, som ligger längs kusten norr om Lund, hade en effekt på 2x600 MW (megawatt = tusen kilowatt).

Vad görs för att klara situationer med allvarlig effektbrist?
Svenska kraftnät ansvarar för att det finns reservkraftverk som kan startas upp vid behov och för att vissa industrier drar ner på sin elanvändning. Om inte det räckrer kan i värsta fall s k 'manuell frånkoppling' av elanvändningen behöva tillämpas.

Vad är manuell frånkoppling?
Manuell frånkoppling av elanvändning har aldrig behövt tillämpas i Sverige, men kan genomföras vid effektbrist som en absolut sista åtgärd. Det innebär att elen kopplas bort i ett speciellt område. Det är Svenska kraftnät som beslutar om detta och ger order om frånkoppling till något av de företag som äger ett så kallat regionnät. Regionnätägaren ansvarar sedan för att elen stegvis koppplas från i olika områden.

Hur väljs den ut som ska bli utan el?
Regionnätägarna har planer över vilka områden som skall kopplas från. Enligt lagen ska frånkopplingen ske så rättvist som möjligt. Det innebär i praktiken att alla användare inom utsett område kopplas från.

Vad är roterande frånkoppling?
Det innebär att elen kopplas bort inom ett visst område under en begränsad tid och att den därefter kopplas till igen samtidigt som den kopplas bort i ett annat område. Det hela följer ett roterande schema hos regionnätägaren. I det mest exrema fallet skulle detta kunna pågå hos flera regionnätägare, det vill säga i flera områden - samtidigt. Roterande frånkoppling används endast om elbristen är långvarig.

Har jag rätt till avbrottsersättning och hur gör jag i så fall?
En manuell frånkoppling av elanvändingen har aldrig inträffat och därför finns ingen rättspraxis. Ytterst handlar det om en order från staten som verkställs av ett elnätsföretag. Det är troligt att detta blir en situation av Force Majeure, där ersättning inte betalas till elkunderna.

Hur kan jag förbereda mig?
Den som vill förbereda sig inför en situation av utebliven el till följd av effektbrist bör vara medveten om risken vid sträng kyla. Varningar brukar sändas i förväg i media med vädjan till medborgarna om att frivilligt dra ner på elanvändningen. Detta kan förhindra en frånkoppling. Elnätsföretagen kan ge information om hur man ska bete sig om elen uteblir och inför en tillkoppling av elen igen. Att ha en batteridriven radio är viktigt eftersom det är den huvudsakliga informationskanalen.

Hur kan jag bidra till att minska elanvändingen?
Det handlar om att ändra sitt beteende genom att dra ner på elvärmen, hålla kylskåp och frysar stängda så mycket som möjligt, inte maskintvätta eller maskindiska och minimera användingen av annan elutrusting vid det aktuella tillfället. Fler tips hittar du i vår informationsfolder 'Tillsammans spara på elen' >>

 

YstadEnergi8073

Vem är ansvarig för att informera mig om när elen kommer tillbaka?
Det är det lokala elnätsföretaget som har ansvar för informationen sedan en frånkoppling av elen väl blivit ett faktum och inför en tillkoppling. Information sänds från Sveriges Radios P4.

Vad ska jag tänka på när elen kommer tillbaka?
Om många hushåll har maximal elanvändning när elen kommer tillbaka utsätts elsystemet för överbelastning. Det kan alltså bir svart igen. Däför är det viktigt att alla hjälps åt för att mjukstarta efter ett avbrott. Det handlar om att inte dra på elvärmen, värmepump eller elpanna direkt, att vänta några timmar med maskintvätt och maskindisk och att inte börja med matlagning på elektrisk spis direkt. De lokala elnätsföretagen har information om hur kunderna bör bete sig.

Hur länge varar avbrottet?
Det beror på effektsituationen i landet. Skulle dock det tuffa läget beräknas pågå längre än två timmar kommer den s k roterande frånkopplingen att starta. Detta innebär att ingen kund normalt skall behöva vara utan el i mer än två timmar.

Kan ni göra undantag i de olika områdena?
Enligt Svenska kraftnäts föreskrift ska en frånkoppling av el ske så rättvist som möjligt. På lokal nivå finns en priorieringsplan för hur elen ska kopplas ifrån.

Vem kan få reservkraft?
Alla anläggningar där det finns risk för person- eller djurskador är skyldiga att ha planer för hur elavbrott ska hanteras. Dessa anläggningar har oftast egen reservkraft. Elanvändare kan inte räkna med att få reservkraft från sitt elnätsföretag.

Hur går det med sjukhus, forskring, dagis och skolor?
Kommuner, landsting och länsstyrelser har ett ansvar för att planera sin verksamhet. De flesta sjukhus har fast installerad reservkraft för att klara livsuppehållande verksamhet.

 

Silhouette of a night city without electricity concept of the energy crisis in Europe caused by the rejection of fossil fuels. Blackout

Publicerad 2022-11-21, Uppdaterad 2023-04-04

Om det blir allvar

Blir det akut läge och elen skall frånkopplas, kan det ske med ett dygns framförhållning och då hinner elnätsbolagen informera innan. Om frånkopplingen behöver ske snabbt har elnätsbolagen bara 15 minuter på sig att koppla bort elen. Då har vi tillsammans möjlighet, att genom att använda så minimalt med el som möjligt, undvika frånkopplingen.

Det är viktigt att vi kan nå dig!
Logga in på Mina Sidor för att kolla av att dina uppgifter är korrekta. Det går också bra att maila ystadenergi@ystad.se

Elsituationen i Ystads kommun

Läs vår folder

Vi har samlat viktig information, tips och råd på ett och samma ställe.

Folder 'Tillsammans spara på elen' >>