Johan_Osterberg.jpg

Företagsklimat

Målet med konceptet är att skapa förutsättningar för det lokala näringslivet genom att se på de 17 globala målen som ett smörgåsbord för affärer.

I vårt arbete är det viktigt att de insatser och aktiviteter vi väljer att fokusera på ger resultat på flera plan.

Att skapa förutsättningar för näringslivet är komplext. Det handlar om fungerande infrastruktur, kompetensförsörjning, exploatering, fysisk möjlighet att växa, digitalisering, samverkan mellan skola och näringsliv, fungerande nätverk, stöd, kommunikation, möjliggörande för nya etableringar, allt för att skapa tillväxt på olika plan.

Vårt uppdrag är också att arbeta för att uppnå våra kommunala mål och visioner, i linje med regionala och nationella mål.

När vi initierat konceptet FN:s hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer då kunde vi se att konceptet innefattar hela vårt uppdrag.Vi kommer fortsätta att arbeta vidare och utveckla konceptet och vi delar gärna med oss av vår modell.

Publicerad 2022-06-02, Uppdaterad 2024-02-26

Kontakt

Marknad & Näringsliv
Johan Österberg
Marknad & Näringslivschef
0411-57 79 35