FNs_hallbarhetsmal_-_ett_smorgasbord_for_nya_affarer_Bild_Ystads_kommun_(2).JPG

Möjliggöraren

För att kunna arbeta konkret och resultatinriktat när företagen identifierat nästa steg i sin verksamhetsutveckling, då kan det behövas rådgivning, finansiering eller utbildning och där behövs andra aktörer.

Detta har varit ett projekt där vi haft ett tätt samarbete med Näringslivskontoret i Ystad, både vad gäller styrning och drift.

Vi ser väldigt positivt på denna formen av sam-arbeten där vi tillsammans når ut och hjälper till att skapa förutsättningar för företagen i kommunerna.

Samarbeten mellan kommunerna är väl i grunden en fördel och vi jobbar ju alla mot samma mål. Kan vi sedan få till en kontinu-erlig dialog och ett nätverk mellan kommun, företagare och oss i Tillväxt Syd så når vi ännu längre. Det blir en mycket värdefull symbios. Här får vi möjligheten att få en större effekt och jag tror att det betyder mycket för företagen att höra från andra i samma situation som delar sina funderingar och erfarenheter.

Vi vill att så många som möjligt tar del av detta och är glada för att intresset har varit så stort.

Jag har faktiskt bara fått positiv feedback från företagen. Många som gått in i detta projektet av nyfikenhet och kommit ut med nya insikter och med en vilja att komma igång. Härligt med detta driv!

Detta har varit en form som har visat sig fungera väldigt väl. Och jag vill återigen lyfta fördelarna med samarbeten mellan kommunerna. Viktigt att kunna nå ut till många, men också att man hjälps åt.

Publicerad 2020-06-03, Uppdaterad 2022-01-25

Kontakt

Tillväxt Syd
Jörgen Reiman Ehle
Verksamhetsledare
070-920 08 56