Tobak till unga?

- Hjälp! Mitt barn köper tobak i den lokala affären. Alla vet att ungdomar handlar tobak där. Kan man stoppa det? - Ja, om vi hjälps åt!

Det är förbjudet

Det är förbjudet att sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Det är även förbjudet att sälja tobak vid misstanke om langning och att sälja tobak som inte har svensk varningstext.

Vem gör kontroller?

Om du får veta att en affär trots förbud säljer tobak till minderåriga ska du kontakta både polisen och oss på miljöförbundet. Vi är gemensamt ansvariga för att kontrollera att tobaksförsäljare följer de regler som gäller. Tyvärr finns oseriösa försäljare, men ju fler tips vi får desto fler butiker kan vi kontrollera.

Hur kan du hjälpa oss?

För att komma framåt i arbetet behöver vi alltså din hjälp. Vet du något ställe som inte följer reglerna? Hör av dig till oss om du har information eller frågor. Vi gör allt vad vi kan för att förhindra tobaksförsäljning till dina barn och ungdomar.

Har du frågor?

Kontakta oss!

Publicerad 2018-10-18