raps_med_aker_redigerad.jpg

Om miljöförbundet

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. Vi är verksamma inom områdena livsmedel, miljö- och hälsoskydd.

Förbundet arbetar till största delen med myndighetsutövning, vilket innebär att vi utför de uppgifter som kommunerna enligt lag är skyldiga att utföra inom ovanstående områden.

I vårt uppdrag ingår att arbeta för en hållbar utveckling i samhället och vi arbetar aktivt för att skapa en sund och säker livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Publicerad 2022-09-24, Uppdaterad 2023-10-19