torg_och_trangsel.jpg

Allmänna platser

Frågor och klagomål - vad är det som gäller egentligen?

Kommunen har inte tillsyn över trängsel på stränder, bassängbad, parker, gator, andra allmänna platser eller privata områden som inte utgör serveringsställen. För sådana platser gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera. Det finns ingen tillsynsmyndighet för dessa föreskrifter, utan det är personligt ansvar eller verksamhetsutövarens ansvar som gäller.

Se länk Folkhälsomyndigheten; https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Publicerad 2020-06-17, Uppdaterad 2020-06-23