minigris.jpg

Begravning av sällskapsdjur

Du får begrava ditt djur på egen mark om det kan ske utan problem och risk för smittspridning/förorening.

Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst. Välj en lämplig plats och gräv ned djuret en bra bit så att vilda djur inte gräver upp det. Tänk på att hålla skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken. Små djur, marsvin eller mindre, får lämnas med hushållssoporna i en försluten plastpåse.

Du kan även välja att kremera ditt djur. Det finns godkända kremerings­anläggningar för sällskapsdjur runt om i landet. Din veterinärklinik kan ofta hjälpa dig med transporten. Om du väljer separat kremering kan du få tillbaka askan. Askan kan du sedan begrava eller sprida.

Publicerad 2021-11-30